<< til forsiden
Emanuel Vigeland Museum

 

 


LITTERATUR

Tone Klev Furnes har skrevet utfyllende om Emanuel Vigelands liv og virke i den rikt illustrerte biografien Emanuel Vigeland - Vita, utgitt på Dreyers forlag i 2013.

Biografiske opplysninger om Emanuel Vigeland finnes Nils Messels artikkel i Norsk biografisk leksikon (2005)

Utstillingskatalogen som ble laget i forbindelse med utstillingen "På besøk: Emanuel Vigeland" i Vigeland-museet 2.10.1999 - 6.2.2000 (1999) gir en god innføring i Emanuel Vigelands kunst. Katalogen er rikt illustrert i farger og inneholder følgende tre artikler: "Monumentalkunstneren" av Lau Albrektsen, "Tidlige malerier" og "Tomba Emmanuelle" av Maj-Brit Wadell. Last ned katalog som pdf (20MB)

Professor Maj-Brit Wadell har i en rekke artikler (1986, 1988, 1989, 1992, 1993, 1996, 1998 og 2004) behandlet Emanuel Vigelands kunst.

Mag.art. Lau Albrektsens magistergradsavhandling Emanuel Vigelands monumentalkunst (Universitetet i Bergen 1976, 364 s., upublisert) dekker Emanuel Vigelands offentlige utsmykninger: glassmaleri, skulptur, fresker, mosaikker og kirkeinventar. Albrektsens artikler i Norsk biografisk leksikon (1977) og i Norsk kunstnerleksikon (1986) gir en god oversikt over Emanuel Vigelands liv og virke. For avisartikler og utrykte kilder, se Albrektsens artikkel i Norsk kunstnerleksikonBokhylla.no.

Jean Falcons Emmanuel Vigeland (1925) og Fredrik Tybrings Emanuel Vigeland (1935) er rikt illustrerte oversiktsverk over Vigelands kunst.

 

LITTERATUR OM EMANUEL VIGELAND, kronologisk ordnet

Furnes, Tone Klev. Emanuel Vigeland - Vita. Oslo: Dreyers forlag, 2013.

Furnes, Tone Klev. “Emanuel Vigeland (1875-1948). Monumentalkunstner fra Mandal”. Kunst 2010, nr. 1: 114-115 (ill.)

“Eros & Vita by Emanuel Vigeland”. Hot Rod 2010, nr. 42.

Furnes, Tone Klev. ”Mitt motiv: ”Faren og sønnen” av Emanuel Vigeland”. Menighetsblad for Mandal, Skjernøy, Harkmark, Holum 2009, nr. 4: 3 (ill.).

Berman, Patricia G. ”Utsmykningen av Universitetets aula og Aulaskissene”. I: Kunst fra 100 rom – verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling. Oslo: Universitetet i Oslo, 2008: 102-112.

Ørnhøi, Anne Apalnes. ”Konservering av Emanuel Vigelands Skisse til Dommedag”. Masteroppgave i konservering. Universitetet i Oslo, 2006.

Andreassen, Liv H. ”Tomba Emmanuelle”. Museumsnytt 2005, nr. 3: 10-11.

Skomedal, Ingrid Skard. ”Emanuel Vigelands freske "Stadsmusikanter"”. Norske konserves. Medlemsblad for NKF-N 2005, nr 1:18-19.

Furnes, Tone Klev. Én by - fem kunstnere. Bergen: Vigmostad & Bjørke, 2005. [Om: Adolph Tidemand, Olaf Isaachsen, Amaldus Nielsen, Gustav Vigeland og Emanuel Vigeland].

Messel, Nils. ”Emanuel Vigeland”. Norsk biografisk leksikon (2005)

Wadell, Mai-Brit. ”Kompensation för sårad självkänsla. Emanuel Vigeland och jans imaginära välgörare”. Kunst og Kultur 2004, nr. 4: 264-293.

Wikborg, Tone. Gustav Vigeland. En biografi. Oslo: Gyldendal, 2001: 16, 19, 24, 28, 38, 65-66, 84, 100, 116, 123, 172-74, 240-42, 286-87 og 478.

Flor, Harald. ”Emanuel Vigeland. Vigelandsmuseet, 2.10.1999-6.2.2000”. Norsk kunstårbok 2000: 59-60.

Wadell, Maj-Brit. ”Tidlige malerier, Emanuel Vigeland”. I Emanuel Vigeland (1875-1948), redigert av Nils Messel, 9-22. Vigeland-museets skrifter 16. Oslo: Vigeland-museet, 1999.

Albrektsen, Lau. ”Monumentalkunstneren. Emanuel Vigeland”. I Emanuel Vigeland (1875-1948), redigert av Nils Messel, 23-38.Vigeland-museets skrifter 16. Oslo: Vigeland-museet, 1999.

Wadell, Maj-Brit. ”Tomba Emmanuelle, Emanuel Vigeland”. I Emanuel Vigeland (1875-1948), redigert av Nils Messel, 39-53. Vigeland-museets skrifter 16. Oslo: Vigeland-museet, 1999.

Wadell, Maj-Brit. ”Emanuel Vigelands läroår. September 1898 - oktober 1899”. Kunst og Kultur 1998, nr. 2: 104-126.

Kirkeby, Per. Munch. Hellerup: Edition Bløndal, 1997: 10-27 (ill.).

Wadell, Maj-Brit. “Everything created by God is pure. The Image of God in Emanuel Vigeland's programme of art in his Tomba Emmanuelle in Oslo”. Dance, music, art, and religion. Based on papers read at the Symposium on Dance, Music, and Art in Religions held at Åbo, Finland, on the 16th-18th of August 1994, redigert av Tore Ahlbäck, 345-356 (ill.). Scripta Instituti Donneriani Aboensis 16. Åbo, 1996.

Kortner, Magne. Kirkekunstneren Emanuel Vigeland: Borgestad kirke - Gjerpen kirke. Skien: Oluf Rasmussen, 1996: 79 s. (ill.).

Wadell, Maj-Brit. ”Sin store brors bror. Relationen Emanuel och Gustav Vigeland. Ett försök till psykologisk förståelse”.  I Konst och bildning. Studier tilägnade Sven Sandstrøm den 1 juli 1993, redigert av Jan-Gunnar Sjölin, 295-314. Stockholm: Carlsson, 1994.

Wadell, Maj-Brit. ”An Artists Legacy: Emanuel Vigeland's Mausoleum”. Konsthistorisk tidsskrift 1993, hft. 2: 97-114.

Wadell, Maj-Brit. ”Stipendiat i Paris vid sekelskiftet. Emanuel Vigelands Parisvistelse 1899-1900”. I Kommunikationsmål før konsthistoriker Wien-Paris -Amsterdam : 9 uppsatser i konstvetenskap, redigert av Maj-Brit Wadell, 83-96. Göteborgs universitet. Konstvetenskapliga institutionen nr. 2.  Göteborg: Göteborgs universitet, 1992.

Wadell, Maj-Brit. ”Emanuel Vigeland och Albert Engström. Kring Vigelands svenska relationer på 1920- och 30-talen”. Kunst og Kultur 1988, nr. 3: 159-167.

Wadell, Maj-Brit. Emanuel Vigeland 1875-1948. Svenskhemmet Voksenåsen 21.5 - 25.6 1989. Borås 1989. [Utstillingskatalog].

Albrektsen, Lau. ”Emanuel August Vigeland”. I Norsk kunstnerleksikon bd. 4, 365-372 Oslo: Universitetsforlaget, 1986.

Bjerkek, Ole Petter. ”Emanuel Vigelands arbeider i Bryn kirke”. Bryn Kirketidende 1986, nr. 5: 8-10, 12 (ill.).

Wadell, Maj-Brit. ”Tomba Emmanuele. Om bakgrunden till Emanuel Vigelands mausoleum”. Kunst og Kultur 1986, nr. 1: 30-42.

Nergaard, Trygve. ”Maleriet i mellomkrigstiden”. I: Norges kunsthistorie bd. 6, 170-71. Oslo: Gyldendal, 1983.

Bøe, Alf. ”Kunsthåndverk og kunstindustri 1914-1940”. I: Norges kunsthistorie bd. 6, 324, 360, 372-74, 389 (ill.). Oslo: Gyldendal, 1983.

Bøe, Alf. ”Kunsthåndverket 1870-1914. En nasjonal gjenstandskultur blir skapt”. I: Norges kunsthistorie bd. 5, 393, 401-02 (ill.). Oslo: Gyldendal, 1981.

Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. Bd. 12. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1981: 445-46 (ill.).

Christie, Sigrid og Håkon. Buskerud. Norges kirker. Bd. 1. Oslo: Land og kirke, 1981: 256-58 (ill.).

Bjerkek, Ole Petter. ”Emanuel Vigelands glassmalerier i Bryn kirke”. Bryn Kirketidende 1979, nr. 1: 8-9 (ill.), nr. 2: 8-9, nr. 3: 8-9, nr. 4: 8-9, nr. 7: 8-9, 13.

Albrektsen, Lau. ”Emanuel Vigeland og Stavanger domkirke”. I Stavanger Museums årbok 1977, 7-34 (ill.). Stavanger: Museet, 1978.

Albrektsen, Lau. ”Emanuel August Vigeland”. I Norsk biografisk leksikon bd. 18, 9-15. Oslo: Aschehoug, 1977.

Østby, Leif. Norges kunsthistorie. Oslo: Gyldendal, 1977, register.

Albrektsen, Lau. ”Emanuel Vigelands monumentalkunst”. Magistergradsavhandling, Universitetet i Bergen, 1976.

Bénézit, E. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs [...]. Bd. 10. Paris: Gründ, 1976: 502.

Lee, Lawrence, George Seddon og Francis Stephens. Stained glass. London: Mitchell Beazley, 1976. (ill.) [Vålerengen].

Albrektsen, Lau. ”Jomfruen og enhjørningen”. I Kunstindustrimuseet i Oslo. En kavalkade av aktuell kunstindustri gjennom hundre år, redigert av Inger-Marie Kvaal Lie og Lauritz Opstad, [upag.] (ill.). Oslo: Museet, 1976.

Malmström, Krister. Oscarskyrkan. Sveriges kyrkor. Bd. 9-2, volym 160. Stockholm, 1975.

Aschehougs konversasjonsleksikon. Bd. 9. Oslo: Aschehoug, 1972: sp. 782.

Muri, Sigurd. Norske kyrkjer. Oslo: Samlaget, 1971: 277, register.

Kunst og Kultur register 1910-67. Oslo: Gyldendal, 1971: 38, 256.

Christie, Sigrid og Håkon. Akershus. Norges kirker. Bd. 2. Oslo: Land og kirke, 1969: register.

Norske portretter, Videnskapsmenn. Oslo, 1965: register (ill.).

Askeland, Jan. Freskoepoken. Studier i profant norsk monumentalmaleri 1918-1950. Oslo: Gyldendal, 1965: 23-29.

Pharo, Alf Lowum, red. Register for årbøkene 1845-1960. Oslo: Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, 1963:385.

Cnattingius, Bengt. ”Emanuel Vigeland”. Tidsskrift för kyrkomusik och svensk gudstjänstliv 1963, nr. 11: 20-23.

Vollmer, Hans, red. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts. Bd. 5. Leipzig: Seemann Verlag, [1962]: 34.

Bakken, T. J. Bryn kirke 1861-1961.  [Vestre Bærum]: V. Bærum Menighetsråd,  [1961]: 52-66 (ill.).

Nelson, Marion John. “The fresco brothers of Norway and Norwegian mural painting from 1918 to 1950. A study in the development of a stylistic tradition”. Doktorgradsavhandling. University of Minnesota, 1960: 1-5 (ill.).

Mohr, Otto Lous. Edvard Munchs Aula-dekorasjoner. Oslo: Gyldendal, 1960: 15-22, 24-25, 28, 39-41, 55-56, 64, 69-70, 76.

Christie, Sigrid og Håkon. Østfold. Norges kirker. Bd. 1 og bd. 2. Oslo: Land og kirke, 1959: register.

Revold, Reidar. Norges Billedkunst i det nittende og tyvende århundre. Bd. 2. Oslo: Gyldendal, 1953: 75.

Weilbach Kunstnerleksikon. Bd. 3. København: Aschehoug, 1952: 519.

Berg, Arno og Bernhard Hagtvedt. Vår Frelsers kirke. Oslo: Land og kirke, 1950: 315, 323, 331, 335, 339, 345, 347, 353, 355 (ill.).

Tybring, Fredrik. ”Emanuel Vigeland”. Kirke og Kultur 1949, nr. 54: 129-37 (ill.).

Thieme, Ulrich og Felix Becker, red. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Bd. 34. Leipzig: Seemann, 1940: 347-48.

Rydbeck, Otto. ”Emanuel Vigelands Glasmålninger i Lunds domkyrka”. Rig 1936: 248-54 (ill.).

Rydbeck, Otto. ”Lunds domkyrkas nya absidfönster”. I Lunds Stifts Julbok 1936. Malmö, 1936: 112-21 (ill.).

Tybring, Fredrik. Emanuel Vigeland. Oslo: Ashehoug, 1935: 93 s. (ill.).

Fett, Harry. ”Norsk kirkekunst”. Kunst og Kultur 1933: 239-72 (ill.).

Røsoch, H. ”Moderne norsk glassmaleri”. Kunst og Kultur 1933: 225-38 (ill.).

Nystedt, Olle. De Vigelandska glasmålningarna i Oscarskyrkan. Stockholm, 1929.

Nystedt, Olle. ”Emanuel Vigelands glasmålningarna i Oscarskyrkan i Stockholm”. Julehelg för svenska hem 1929: (ill.).

“The ancient art of stained glass. A Norwegian master, Emanuel Vigeland”. American Scandinavian review 1928: 722-25 (ill.).

Nygård-Nilssen, Arne. Moderne norsk veggmaleri. Oslo: Gyldendal, 1928: 21-26 og 41-43 (ill.).

Willoch, Sigurd. ”Emmanuel Vigeland”. I Salmonsen Konversationsleksikon. Bd. 25. København, 1928: 122-23.

Norsk kunsthistorie. Bd. 2. Oslo: Gyldendal, 1927: register (ill.).

Falcon, Jean. Emmanuel Vigeland. Paris, 1925: 19s. 62 pl.

Gleditsch, Jens. ”Tekst til Emanuel Vigelands billedbok i Kristiania krematorium”. I Norsk krematorieforenings Aarsberetning 1923. Kristiania, 1924: 12-15 (ill.).

Bugge, Anders. ”Gjenreisning og nyskapning i nyere norsk kirkekunst”. Norvegia Sacra 1923: 349-62.

Aubert, Marcel. ”Les vitreaux d'Emmanuel Vigeland à Stockholm”. Art et décoration 1923: 51-58 (ill.). [Oscarskyrkan].

”Immanuelskirken i Frederikshald”. Byggekunst 1921: 89-91.

Hertzberg, M. ”Emanuel Vigeland og vor kirkelige kunst”. Luthersk Kirketidende 1920: 458-61.

Urd, 19. juni 1920: (ill.).

Wahlmann, L. I. ”Emanuel Vigelands utställning våren 1919”. Svenska Slöjdförenings Tidskrift 1919: 27-38 (ill.).

Schnitler, C. W. ”Moderne dekorativ kunst i Norge”. Kunst og Kultur 1918-19: 145-86 (ill.).

Jensen, Jens Møller. ”Nogle dekorative Arbejder af den norske Maler Emanuel Vigeland”. Meddelelser fra Selskabet for dekorativ Kunst 1914/15: 49-64, (ill.).

Konkurransen om den kunstneriske utsmykning av Universitetets nye festsal. Kristiania, 1911.

Aubert, Andreas. ”Universitetets nye festsal og den norske kunst og kultur”. Kunst og Kultur 1910-11: 166-80.

Teknisk Ugeblad 1911: 339-40 (ill.).

”Vaalerengens kirke. Emanuel Vigelands freskomalerier”. Teknisk Ugeblad 1909: 229-30, (ill.).

Thiis, Jens. Norske malere og billedhuggere. Bd. 2. Bergen: John Grieg, 1907: 407-08 (ill.), bd. 3. s. 52.

Thiis, Jens. Norske malere og billedhuggere. Bd. 3. Bergen: John Grieg, 1907: 52.

Aubert, Andreas. Det nye Norges malerkunst. Kristiania: Cammermeyer, 1904: 90.